Posts in category

O Stowarzyszeniu


światynia

Statut Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom po stracie najbliższych „Przystań Nadzieja” Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom po stracie najbliższych „Przystań Nadzieja”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. § 2 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. § 3 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. …

65
przystań nadzieja

Stowarzyszenie Przystań Nadzieja powstało jako realna odpowiedź  na potrzeby tych osób,  które się do nas zwracają i poszukują rady, wsparcia w sytuacjach ciężkich, beznadziejnych lub wręcz tragicznych.

140
specjaliści

Nasza specjalizacja, to przede wszystkim kompleksowa, wielopłaszczyznowa pomoc po stracie najbliższej, ukochanej osoby lub osób. Swoją działalność realizujemy na płaszczyźnie rzeczywistej i poza materialnej (duchowej).

100
pomocna dłoń

Celem powstania tej organizacji, skupiającej tak szerokie grono specjalistów była chęć wsparcia każdego z Państwa, potrzebującego pomocy i zrozumienia oraz by zająć się każdą sprawą w sposób wyjątkowy, indywidualny, bezpieczny i kompleksowy.

156