Posts in

Archives


światynia

Statut Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom po stracie najbliższych „Przystań Nadzieja” Rozdział I. Postanowienia ogólne                                                                                                                                        § 1 1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom po stracie najbliższych „Przystań Nadzieja”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień …

przystań nadzieja

Stowarzyszenie Przystań Nadzieja powstało jako realna odpowiedź  na potrzeby tych osób,  które się do nas zwracają i poszukują rady, wsparcia w sytuacjach ciężkich, beznadziejnych lub wręcz tragicznych.