Zostań osobą stowarzyszoną


 


Szanowni Państwo, Jestem prezesem Stowarzyszenia „Przystań Nadzieja”, które otrzymało wpis do KRS – 15.12.2017 roku. Celem naszej organizacji jest pomaganie ludziom po stracie najbliższych, najukochańszych i nie tylko w wymiarze fizycznym ale zwłaszcza w wymiarze duchowym. Zajmujemy się niesieniem pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia, w szczególności osobom zaginionym, ich rodzinom i bliskim oraz osobom zagrożonym zaginięciem. Dodatkowo upowszechniamy wiedzę historyczną i kulturalną Poszukujemy między innymi Żołnierzy Niezłomnych z oddziału „Bartka” a także prowadzimy poszukiwania w Palmirach.


Proszę Państwa, naszym zadaniem jest wsparcie wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy. Zwłaszcza tych, którzy stracili dzieci. Każda osoba w pojedynkę może dać światło ale kiedy połączymy się razem możemy rozpalić wielki pożar miłości, dobroci oraz pomocy innym. Nasze Stowarzyszenie „Przystań Nadzieja” otwarte jest dla wszystkich ludzi dobrej woli a zwłaszcza dla tych, którzy chcą ofiarować innym swój czas i uwagę.


Czemu warto do nas dołączyć?


Zostając członkiem Stowarzyszenia pomagasz:


 • w poszukiwaniu zaginionych ludzi,
 • wpływasz na decyzje podejmowane przez policję i prokuraturę dla dobra rodzin, które szukają swoich najbliższych przez wiele lat a zostali zignorowani przez w/w instytucje,
 • zapobiegasz umorzeniom spraw kryminalnych i poszukiwawczych, które z braku odzewu społecznego są ignorowane i zamykane,
 • rozbudzasz zainteresowanie historią wśród młodzieży oraz innych osób odkrywaniem prawdy o Żołnierzach Niezłomnych i innych trudnych tematach polskiej historii,
 • uczysz ludzi szacunku do drugiego człowieka,
 • wspierasz organizację sympozjów, warsztatów i spotkań z osobami, rodzinami, które straciły swoich najbliższych a szczególnie dzieci.


Jak się do nas zapisać?


Wcześniej proszę się zapoznać ze Statutem oraz Regulaminem


1. Wypełnij deklarację członkowską on-line:Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie pomocy rodzinom po stracie najbliższych „Przystań Nadzieja” – RODO .


2. Możesz również pobrać plik z formularzem deklaracji – wydrukować, wypełnić oraz podpisać i przesłać na adres :


Stowarzyszenie „Przystań Nadzieja”


ul. Nowy Świat 33 lok. 13


00-029 Warszawa


3. Wpłać składkę w wysokości odpowiadającej wybranej przez Ciebie kategorii na konto:


05 1140 2004 0000 3802 7954 0689 mBank,  prosimy w tytule przelewu wpisać „opłata członkowska”.


Gdy Twoja deklaracja, wpłynie do Biura Stowarzyszenia i odnotujemy wpłatę, zostaniesz zarejestrowany jako nowy członek Stowarzyszenia „Przystań Nadzieja” – w ciągu 14 dni od tego momentu otrzymasz pakiet powitalny.


W pakiecie powitalnym otrzymasz :


 • list imienny
 • identyfikator
 • smycz
 • ulotkę
 • długopis
 • naklejki z logo Stowarzyszenia


Zapraszamy Państwa do naszego zespołu ludzi, którzy chcą swoje życie upiększyć i uczynić je bardziej wartościowym przez danie „kawałka siebie” drugiemu, potrzebującemu człowiekowi.                                  


„Podaruj komuś swoją godzinę”   


Zapraszam i łączę pozdrowienia                                                      


Marek Szwedowski     Statut
RODO
Regulamin Opłacania Składek