Nasza specjalizacja


specjaliści

Nasza specjalizacja, to przede wszystkim kompleksowa, wielopłaszczyznowa pomoc po stracie najbliższej, ukochanej osoby lub osób. Swoją działalność realizujemy na płaszczyźnie rzeczywistej i poza materialnej (duchowej).


Prowadzimy spotkania oraz terapie socjo – psychologiczne w sposób indywidualny lub grupowy, organizujemy wyjazdy poszukiwawczo – ratownicze w celu wyjaśniania spraw bieżących i przeszłych, zarówno tych bliższych jak  i dalszych – współpracujemy w tej kwestii z wieloma organizacjami i służbami. Dla najbardziej trudnych sytuacji i potrzeb, do wyjaśnienia których niezbędne są rozwiązania niestandardowe, proponujemy wsparcie poprzez medium i nawiązanie rozmowy ze zmarłym  – tj. kontakt EVP (Electronic Voice Phenomena) – kontakt zarejestrowany w postaci nagrania poprzez radio.  Proponujemy również warsztaty  transkomunikacji, pozwalające na osobiste kontaktowanie się ze zmarłym. Wszystkie te działania prowadzone są po to, aby dobrze przeżyć czas żałoby
i na nowo „poukładać sobie świat”, odnaleźć siebie.
W niedalekiej przyszłości mamy też pomysł, i wierzymy, że to wyjdzie – budowy profesjonalnego ośrodka z zapleczem hotelowo – gastronomicznym, by możliwym stało się prowadzenie tematycznych turnusów i warsztatów np. weekendowych spotkań dla rodziców po stracie dzieci.

Previous Cel
Next Przystań nadzieja