Dziękujemy za każde, nawet najmniejsze wsparcie – bez niego nie moglibyśmy działać. Ty też możesz zostać naszym mecenasem oraz darczyńcą. Zachęcamy do wsparcia korzystając ze szybkich płatności oraz do bezpośrednich wpłat i zleceń stałych na nasze konto. Jesteśmy otwarci na propozycje wsparcia konkretnych projektów – wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

PRZELEW BANKOWY:

56 1240 6117 1111 0010 7732 5809    Bank Pekao S.A.

PRZELEW ZAGRANICZNY:

IBAN: PL56 1240 6117 1111 0010 7732 5809   Bank Pekao S.A.

SWIFT: PKOPPLPW

Ważne – prosimy w tytule przelewu wpisać: „Darowizna na cele statutowe”

Darowiznę może wpłacić każda osoba, w dowolnym momencie, także z zagranicy. Przekazaną Stowarzyszeniu darowiznę można odliczyć od podatku. Jak to wygląda praktycznie? Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie 2018 r. na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Dziękujemy za Twoje wsparcie !