Sprawozdania finansowe


Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Bilans za 2020 r. Bilans za 2020r.

Rachunek Zysków i Strat_za 2022r. Rachunek Zysków i Strat za 2020r.

Informacje uzupełniające do bilansu Informacje uzupełniające do bilansu

Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przystań Nadzieja Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Przystań Nadzieja

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Bilans za 2019 r.Bilans za 2019 r.
Rachunek Zysków i StratRachunek Zysków i Strat za 2019 r.
Informacje uzupełniające do bilansuInformacje uzupełniające do bilansu
Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przystań NadziejaUchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przystań Nadzieja

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Bilans za 2017 r.Bilans za 2018 r.
Rachunek Zysków i StratRachunek Zysków i Strat za 2018 r.
Informacje uzupełniające do bilansuInformacje uzupełniające do bilansu
Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przystań NadziejaUchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przystań Nadzieja

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Bilans za 2017 r.Bilans za 2017 r.
Rachunek Zysków i StratRachunek Zysków i Strat za 2017 r.
Informacje uzupełniające do bilansuInformacje uzupełniające do bilansu
Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przystań NadziejaUchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przystań Nadzieja