Posts in tag

zasady


światynia

Statut Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom po stracie najbliższych „Przystań Nadzieja” Rozdział I. Postanowienia ogólne                                                                                                                                        § 1 1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom po stracie najbliższych „Przystań Nadzieja”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień …