Posts in tag

zaświaty


zaginiony Andrzej Ziemniak

Wyjazd został zrealizowany na prośbę matki zaginionego Andrzeja Ziemniaka. Dzięki darczyńcom Stowarzyszenia Przystań Nadzieja udało się wykonać to przedsięwzięcie. Film nie był reżyserowany więc przepraszamy za przejęzyczenia oraz niekiedy padające nieścisłości w określaniu czasu. Wszystko to spowodowane było wielkimi emocjami, które trudno wyartykułować…Prosimy o udostępnianie tego filmu. Jest to początek intensywnej pracy w celu wyjaśnienia …