Zbieramy pieniądze na georadar w sprawie poszukiwawczej.


Zwracamy się do ludzi dobrej woli o wpłaty na rzecz akcji poszukiwawczej zaginionych Andrzeja Ziemniaka i Łukasza Sasa, którzy zaginęli 31 marca 1999 roku i do tej pory nikt nie wie co się z nimi stało. Jako Stowarzyszenie Przystań Nadzieja, podjęliśmy się wyjaśnienia sprawy zaginięcia tych młodych chłopców z Młodzieżowego Ośrodka w Rewalu.

W porozumieniu z Komendantem Powiatowej Policji w Gryficach – inspektorem Krzysztofem Boguszewiczem skierowaliśmy wnioski do właścicieli gruntu w Rewalu na ul. Klifowej 17 o pozwolenie na nieinwazyjne badania.

Otrzymaliśmy zgodę od dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Rewalu p. Marka Kasprzaka oraz od starosty p. Ryszarda Chmielowicza. Publikujemy w załącznikach pisma jakie otrzymaliśmy.

Po rozmowach ze specjalistyczną firmą i biegłym sądowym ustaliliśmy termin 16, 17 i ewentualnie 18 październik – dni w których odbędą się prace nad analizą gruntu terenu MOW w Rewalu na ul. Klifowej 17.

Otrzymaliśmy bardzo dobrą ofertę od tej firmy na usługę prac specjalistycznych w postaci analizy gruntu georadarem. Takiej oferty nie ma na rynku polskim. Koszt dla Stowarzyszenia Przystań Nadzieja  kilkudniowej pracy biegłego sądowego oraz wystawienie przez niego ekspertyzy wynosi: 6000zł brutto. Dodatkowo potrzeba ok.1200 zł na koszty podroży oraz zakwaterowanie pięciu osób stowarzyszonych, którzy prowadzą sprawę i będą niezbędni podczas prac specjalistycznych na ul. Klifowej 17 w Rewalu.

Zwracamy się do ludzi dobrej woli o wpłaty na konto by udało nam się zrealizować i potwierdzić nasze ustalenia co do ujawnienia prawdy o zaginionych: Andrzeju Ziemniaku oraz Łukaszu Sasie. Robimy to na prośbę matek, które czekają już ponad 20 lat na swoich synów.

Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia Przystań Nadzieja: 56 1240 6117 1111 0010 7732 5809    Bank Pekao S.A. z dopiskiem w tytule przelewu – ” GEORADAR”.

Previous V KONFERENCJA już za nami
Next W październiku nie spotkamy się na konferencji...