Posts in tag

medium


zaginiony Andrzej Ziemniak

Wyjazd został zrealizowany na prośbę matki zaginionego Andrzeja Ziemniaka. Dzięki darczyńcom Stowarzyszenia Przystań Nadzieja udało się wykonać to przedsięwzięcie. Film nie był reżyserowany więc przepraszamy za przejęzyczenia oraz niekiedy padające nieścisłości w określaniu czasu. Wszystko to spowodowane było wielkimi emocjami, które trudno wyartykułować…Prosimy o udostępnianie tego filmu. Jest to początek intensywnej pracy w celu wyjaśnienia …

pomocna dłoń

Celem powstania tej organizacji, skupiającej tak szerokie grono specjalistów była chęć wsparcia każdego z Państwa, potrzebującego pomocy i zrozumienia oraz by zająć się każdą sprawą w sposób wyjątkowy, indywidualny, bezpieczny i kompleksowy.