V KONFERENCJA już za nami


W piątek 27-ego września  odbyło się piąte spotkanie Stowarzyszenia Przystań Nadzieja.  Lucjan umilał nam czas od 18.30 – swoją muzyką na Fletni Pana.

O godzinie 19.04 konferencję rozpoczął prezes stowarzyszenia – Marek Szwedowski.. Pierwszym punktem programu było omówienie spraw organizacyjnych stowarzyszenia, następnie odbyło się wręczenie nowym osobom stowarzyszonym – listów gratulacyjnych wraz z identyfikatorami. W dalszej części był omawiany panel EVP gdzie Michał Makarski zwany „Wielkie Ucho” przedstawił swój warsztat pracy nad transkomunikacją instrumentalną oraz podał praktyczne wskazówki jak traktować taką formę kontaktu ze zmarłymi i jakie niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy robią to dla zabawy…

Po zakończonym wystąpieniu Michał nastąpiła 10 minutowa przerwa dla uczestników by można było  nabrać siły przed drugim panelem.

W dalszej części konferencji był wykład Marka Szwedowskiego pt. ” Uzdrawianie charyzmatyczne – potęga naszej wiary w Boga” Prezes omówił jaką rolę w uzdrawianiu i leczeniu ma Bóg. Było też świadectwo naszej koleżanki z zespołu, która potwierdziła praktyczną pomoc  zdrowotną Marka Szwedowskiego.

Przed wykładem Beaty Sasinowskiej – „Ocalić pamięć”- Grzegorz Wójcicki przeczytał 2 wiersze autorki wystąpienia, które były preludium do omówienia trudnego tematu.

W następnym punkcie programu był Michał Altawil – jako medium skontaktował się z osobą zmarłą co zostało potwierdzone. Niestety nie było więcej czasu na kolejne przekazy.

Na koniec kolega Andrzej omówił temat pt.” – „Uwolnienia duchowe – praktyka”.

V-ta konferencja zakończyła się wspólnym zdjęciem.

 

 

Previous zapraszamy na V konferencję.
Next Zbieramy pieniądze na georadar w sprawie poszukiwawczej.