Kodeks honorowy osoby stowarzyszonej.


Razem ustaliśmy ramy naszego uczestnictwa w organizacji, dziękujemy za zaangażowanie w realizację tego projektu.

Kodeks  honorowy członka  Stowarzyszenia Przystań Nadzieja:

Osoba stowarzyszona: 

 • postępuje zgodnie z własnym sumieniem przyjmując zasadę, że dobro człowieka jest wartością nadrzędną, a szacunek do drugiej osoby cnotą,
 • nie jest uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • jest życzliwa, empatyczna względem innych osób,
 • szanuje prywatność pozostałych członków stowarzyszenia,
 • jest uczciwa wobec siebie i innych osób,
 • nie ocenia, szanuje zdanie drugiego człowieka jeśli nawet nie jest ono zgodne z jej własnym,
 • umiejąca się starać rozmawiać ze wszystkimi o wszystkim
 • szanuje odmienność poglądów religijnych, filozoficznych, społecznych i politycznych oraz fizyczność drugiej osoby,
 • jest kreatywna, pragmatyczna, przejawia zaangażowanie w działania stowarzyszenia,
 • potrafi panować nad emocjami, zwłaszcza w sytuacjach stresowych,
 • optymistycznie nastawiona do życia,
 • kieruje się zasadą: PODARUJ KOMUŚ SWOJĄ GODZINĘ i nie oczekuje niczego w zamian,
 • wierzy, że traumatyczne przeżycia jakich doznała mogą przynieść dobre owoce,
 • unika niedomówień, sytuacji konfliktowych, a jeśli nawet się w nich znajdzie to podejmuje próby racjonalnego i zgodnego z przyjętymi zasadami poszanowania godności ludzkiej ich rozwiązania.

 

Previous Warsztaty 23.07.2022r. - odwołane.
Next Pomaganie jest łatwe i proste - zobacz.